Kontaktuppgifter

Naturskyddsförening i Borås
c/o Malin Fredberg, Tunnlandsgatan 9,  50744 BORÅS

e-postadress:
boras@naturskyddsforeningen.se

NFB är en krets av Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) och består av alla SNF-medlemmar i Borås och Bollebygds kommuner.

Föreningens styrelse fram till nästa årsmöte

Ordförande Börje Fritzson 033-41 54 54
Vice ordförande Johan Linderstad 0768-88 30 41
Sekreterare Malin Fredberg 0734-27 06 17
Vice sekreterare Ing-Marie Fridén 0703-97 88 99
Kassör Tage Andersson 033-10 65 60
Studieledare Susanne Hellqvist 0734-26 41 91
Matilda Chocron 0739-75 47 64
Gunlög Sibbesson Hjorth 0709-81 51 32
Anders Assarsson 033-13 35 38

 

Börje Fritzson Ordförande

Börje Fritzson
Ordförande

Johan Linderstad Vice ordförande

Johan Linderstad
Vice ordförande

Malin Fredberg

Malin Fredberg Sekreterare

Tage Andersson Kassör

Tage Andersson
Kassör

Susanne Hellqvist Studieledare

Susanne Hellqvist
Studieledare

Matilda Chocron

Matilda Chocron

Ing-Marie Fridén

Ing-Marie Fridén

Anders Assarsson Sekreterare

Anders Assarsson

Inom Borås Naturskyddsförening finns en fågelgrupp med eget program som utkommer 3-4 gånger om året.
Upplysningar genom Per Gustafson, tfn 033-15 22 35.

 

I kommunerna finns lokala föreningar och grupper, som bl.a ordnar egna programpunkter, där alla SNF-are är välkomna att delta.
Tag gärna kontakt med de  personer som anges nedan:

Fristads Naturskyddsförening                   Alf-Rune Sandberg 033-26 15 62
Kinnarumma Naturskyddsförening          Lars Aspholmer       033-29 23 58
Viareds Natur- och Hembygdsförening  Åke Gustafsson        0762 – 45 31 43
Fältbiologerna                                               Vakant