Kontaktuppgifter

Naturskyddsförening i Borås
c/o Malin Fredberg, Tunnlandsgatan 9,  50744 BORÅS

e-postadress:
boras@naturskyddsforeningen.se

NFB är en krets av Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) och består av alla SNF-medlemmar i Borås och Bollebygds kommuner.

Föreningens styrelse fram till nästa årsmöte

Ordförande Börje Fritzson 070-573 93 38
Vice ordförande Johan Linderstad 076-888 30 41
Sekreterare Malin Fredberg 073-427 06 17
Vice sekreterare Ing-Marie Fridén 070-397 88 99
Kassör Tage Andersson 070-629 20 17
Studieledare Johannes Stolt 073-423 35 92
Ledamot Lydia Andersson 070-604 91 93
Ledamot Annika Björk 073-835 66 77
Ledamot Tobias Federsel 070-439 96 86

 

Börje Fritzson Ordförande

Börje Fritzson
Ordförande

Johan Linderstad Vice ordförande

Johan Linderstad
Vice ordförande

Malin Fredberg

Malin Fredberg Sekreterare

Tage Andersson Kassör

Tage Andersson
Kassör

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes Stolt Studieledare

Johannes Stolt
Studieledare

Ing-Marie Fridén

Ing-Marie Fridén

Lydia Andersson

Lydia Andersson

Annika Björk

Annika Björk

 

Tobias Federsel

Föreningens övriga funktionärer fram till nästa årsmöte

Valberedning Lars Aspholmer 070-662 70 46
Valberedning Paavo Väyrynen 070-619 25 32
Revisor Per Gustafson 070-690 99 46
Revisor Iris Johansson 072-227 60 57
Revisorsuppleant Lena Åsegård 070-699 23 58
Revisorsuppleant Nils Lind 033-14 06 40

 

“Borås Fågelgrupp, tidigare en del av Borås Naturskyddsförening, är numera en fristående förening under namnet Borås Fågelklubb.
Vill du veta mer eller bli medlem, gå in på http://borasfagelklubb.se.”

I kommunerna finns lokala föreningar och grupper, som bl.a ordnar egna programpunkter, där alla SNF-are är välkomna att delta.
Tag gärna kontakt med de  personer som anges nedan:

Fristads Naturskyddsförening                  Karin Persson          033 – 13 41 90
Kinnarumma Naturskyddsförening          Lars Aspholmer      070 – 662 70 46
Viareds Natur- och Hembygdsförening  Åke Gustafsson       076 – 245 31 43
Fältbiologerna                                           Vakant