Kontaktuppgifter

Naturskyddsförening i Borås
c/o Malin Fredberg, Tunnlandsgatan 9,  50744 BORÅS

e-postadress:
boras@naturskyddsforeningen.se

NFB är en krets av Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) och består av alla SNF-medlemmar i Borås och Bollebygds kommuner.

Föreningens styrelse fram till nästa årsmöte

Ordförande Börje Fritzson 033-41 54 54
Vice ordförande Johan Linderstad 0768-88 30 41
Sekreterare Malin Fredberg 0734-27 06 17
Vice sekreterare Ing-Marie Fridén 0703-97 88 99
Kassör Tage Andersson 0706-29 20 17
Studieledare Susanne Hellqvist 0734-26 41 91
 Ledamot Kent Klar 033-28 52 65
 Ledamot Johannes Stolt 0734-23 35 92

 

Börje Fritzson Ordförande

Börje Fritzson
Ordförande

Johan Linderstad Vice ordförande

Johan Linderstad
Vice ordförande

Malin Fredberg

Malin Fredberg Sekreterare

Tage Andersson Kassör

Tage Andersson
Kassör

Susanne Hellqvist Studieledare

Susanne Hellqvist
Studieledare

Ing-Marie Fridén

Ing-Marie Fridén

 

 

 

 

 

 

 

Föreningens övriga funktionärer fram till nästa årsmöte

Valberedning Marie Fritzson 033-41 54 54
Valberedning
Revisor Per Gustafson 033-15 22 35
Revisor Nils Lind 033-14 06 40
Revisorsuppleant Marianne Solberg 033-12 45 31
Revisorsuppleant Gunnel Svantesson

 

Inom Borås Naturskyddsförening finns Borås Fågelgrupp med eget program som utkommer 3-4 gånger om året.
Upplysningar genom Per Gustafson, tfn 033-15 22 35.

 

I kommunerna finns lokala föreningar och grupper, som bl.a ordnar egna programpunkter, där alla SNF-are är välkomna att delta.
Tag gärna kontakt med de  personer som anges nedan:

Fristads Naturskyddsförening                   Alf-Rune Sandberg 033-26 15 62
Kinnarumma Naturskyddsförening          Lars Aspholmer       033-29 23 58
Viareds Natur- och Hembygdsförening  Åke Gustafsson        0762 – 45 31 43
Fältbiologerna                                               Vakant