Kontaktuppgifter

Naturskyddsförening i Borås
c/o Börje Fritzson, Borgmästaregatan 8,  504 57 BORÅS

e-postadress:
boras@naturskyddsforeningen.se

NFB är en krets av Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) och består av alla SNF-medlemmar i Borås och Bollebygds kommuner.

Föreningens styrelse fram till nästa årsmöte

Ordförande Börje Fritzson 070-573 93 38
Vice ordförande Johan Linderstad 076-888 30 41
Sekreterare Ing-Marie Fridén 070-397 88 99
Kassör Eva Österberg 070-295 22 00
Ledamot Linnea Johansson Vodusek 073-923 53 39
Ledamot Ulla Bergström 072-279 51 25
Ledamot Lydia Lyckelid 070-604 91 93
Ledamot Tage Andersson 070-629 20 17
Ledamot Tobias Federsel 070-439 96 86

 

Börje Fritzson
Ordförande

Johan Linderstad Vice ordförande

Eva Österberg Kassör

Ing-Marie Fridén Sekreterare

Tobias Federsel Ledamot

Lydia Lyckelid Ledamot

Tage Andersson Ledamot

Ulla Bergström Ledamot

Linnea Johansson Vodusek Ledamot

 

 

Föreningens övriga funktionärer fram till nästa årsmöte

Valberedning Matilda Chocron 070-975 47 64
Valberedning
Revisor Per Gustafson 070-690 99 46
Revisor Lena Åsegård 070-699 23 58
Revisorsuppleant Nils Lind 033-14 06 40
Revisorsuppleant Matilda Chocron 070-975 47 64

 

“Borås Fågelgrupp, tidigare en del av Borås Naturskyddsförening, är numera en fristående förening under namnet Borås Fågelklubb.
Vill du veta mer eller bli medlem, gå in på http://borasfagelklubb.se.”

I kommunerna finns lokala föreningar och grupper, som bl.a ordnar egna programpunkter, där alla SNF-are är välkomna att delta.
Tag gärna kontakt med de  personer som anges nedan:

Fristads Naturskyddsförening                  Karin Persson          033 – 13 41 90
Kinnarumma Naturskyddsförening          Lars Aspholmer      070 – 662 70 46
Viareds Natur- och Hembygdsförening  Åke Gustafsson       076 – 245 31 43
Fältbiologerna