Kontaktuppgifter

Naturskyddsförening i Borås
c/o Börje Fritzson, Borgmästaregatan 8,  504 57 BORÅS

e-postadress:
boras@naturskyddsforeningen.se

NFB är en krets av Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) och består av alla SNF-medlemmar i Borås och Bollebygds kommuner.

Föreningens styrelse fram till nästa årsmöte

Ordförande Börje Fritzson 070-573 93 38
Vice ordförande Johan Linderstad 076-888 30 41
Sekreterare Ing-Marie Fridén 070-397 88 99
Kassör Tage Andersson 070-629 20 17
Studieledare
Ledamot Ulla Bergström 072-279 51 25
Ledamot Lydia Lyckelid 070-604 91 93
Ledamot Annika Björk 073-835 66 77
Ledamot Tobias Federsel 070-439 96 86

 

Börje Fritzson
Ordförande

Johan Linderstad
Vice ordförande

Tage Andersson
Kassör

Ing-Marie Fridén Sekreterare

Tobias Federsel Ledamot

Lydia Lyckelid Ledamot

Annika Björk Ledamot

Ulla Bergström Ledamot

 

Föreningens övriga funktionärer fram till nästa årsmöte

Valberedning Matilda Chocron 070-975 47 64
Valberedning Paavo Väyrynen 070-619 25 32
Revisor Per Gustafson 070-690 99 46
Revisor Lena Åsegård 070-699 23 58
Revisorsuppleant Eva Österberg 070-295 22 00
Revisorsuppleant Nils Lind 033-14 06 40

 

“Borås Fågelgrupp, tidigare en del av Borås Naturskyddsförening, är numera en fristående förening under namnet Borås Fågelklubb.
Vill du veta mer eller bli medlem, gå in på http://borasfagelklubb.se.”

I kommunerna finns lokala föreningar och grupper, som bl.a ordnar egna programpunkter, där alla SNF-are är välkomna att delta.
Tag gärna kontakt med de  personer som anges nedan:

Fristads Naturskyddsförening                  Karin Persson          033 – 13 41 90
Kinnarumma Naturskyddsförening          Lars Aspholmer      070 – 662 70 46
Viareds Natur- och Hembygdsförening  Åke Gustafsson       076 – 245 31 43
Fältbiologerna                                              Sarah Forsén          070 – 285 85 87