Ordförandens sida

 

Hej bäste medlem!

Dags att så smått sammanfatta naturskyddsåret 2022. Jag avslutade ordförandesidan förra året med att göra reklam för vår kommande föreläsningsserie. Rubriken för denna blev Klimatet, biologisk mångfald och hållbarhet i centrum. Glädjande nog kunde den genomföras trots de pandemirestriktioner som fanns i våras. Likaså kom det avslutande panelsamtalet mellan våra politiker till stånd. Tack vare samarbetet med Klimatomställning Borås och Svenska Kyrkan i Borås kunde förberedelsearbetet fördelas på ett bra sätt.

Min förhoppning i våras var att valet 2022 skulle bli det klimatval som Sverige såväl behöver. Så blev det som bekant inte. Klimatfrågorna försvann till mångas besvikelse.

Skogens brukande och förvaltning har också varit en het potatis under året. Såväl på riksplanet som lokalt. Den skogsgrupp som föreningen har tillsammans med Borås fågelklubb och Klimat-omställning Borås har bl.a. haft träffar med Borås Stads skogsavdelning för att dryfta våra olika ståndpunkter och syn på skogens klimatnytta.

När ska vi, du och jag, ta krafttag så att ”business as usual” hejdas och vi går mot en klimat-smartare framtid? Detta måste vi göra nu tillsammans. Vi måste påtala för politikerna att så här kan vi inte hålla på. Det är våra barn och barnbarn som får ta smällen annars. Nu är det troligen bara en lätt dask på kinden som vi får av moder natur då och då. Vill citera Anne Frank (1929-1945) ”Så underbart det är att ingen behöver vänta ett enda ögonblick för att börja förbättra världen”.

Som vanligt uppmanar jag dig som medlem att engagera dig. Du kan gå med i en studiecirkel. Du kan hjälpa till vid olika arrangemang. Du kan föra samtal med din familj, kompisar, kolleger om hur vi gemensamt kan skapa en förändring mot en hållbarare framtid. Som styrelseledamot i vår förening eller i någon annan miljöorganisation har du också möjlighet att påverka.

 

Vi ses i den natur vi är satta att förvalta.

 

Börje Fritzson

Ordförande Naturskyddsföreningen i Borås

 

 

copy-cropped-DSC_0167.jpg