Ordförandens sida

 

Hej bäste medlem!

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med omkring 200 000 medlemmar.

Naturskyddsföreningen i Borås är en krets av Naturskyddsföreningen. Vårt verksamhetsområde är inom Borås Stad och Bollebygds kommun och vi har ca 1700 medlemmar. Av dessa är ca 20 aktiva i kretsen på ett eller annat sätt.

Som du säkert vet styrs verksamheten av en styrelse. Denna styrelse har dock inte möjlighet att engagera sig i alla frågor som kommer upp inom kretsen. Det är här du som medlem kan göra en insats. Bland medlemmarna vet vi att stor kunskap finns inom olika områden som berör föreningen. Det kan gälla att vara bollplank i någon fråga som rör till exempel biologisk mångfald, trafik, skogsbruk. Delta i en studiecirkel. Hjälpa till vid arrangemang av olika slag. Påverka våra politiker. Arbetsuppgifterna är oändliga. Stora som små.

Därför, ta kontakt exempelvis med ordföranden via telefon eller kretsens e-post som du hittar under kontaktuppgifter på vår hemsida http://boras.naturskyddsforeningen.se/.

Jag tror, att vi måste i än högre grad än vad som görs idag, agera från gräsrotsnivå. Vi kan inte som vi gör idag leva som om vi hade fyra jordklot. Trafiken är en stor bov. Tänk efter, kan jag i stället för att ta bilen, gå, cykla eller åka kollektivt? Kan jag avstå semesterflyget till förmån för annat semesteralternativ? Bara genom att tänka efter före har du kommit en bit på väg mot ett hållbarare liv. Det är ju trots allt vi som lever idag som ska agera. Inte våra efterkommande. Då kan det redan vara för sent.

Vi ses i den natur vi är satta att förvalta.

Börje Fritzson

Ordförande Naturskyddsföreningen i Borås

 

 

copy-cropped-DSC_0167.jpg