Ordförandens sida

 

Hej bäste medlem!

2020 har varit ett konstigt år på många sätt. Coronapandemin har varit en följeslagare större delen av året, mentalt för oss alla men framför allt för de
drabbade. Vi får hoppas på en ljusning under 2021. Det positiva med pandemin har varit att koldioxidutsläppen minskat. Vi har sett att det går att till
exempel ställa om till mindre resande. När den politiska viljan finns sker förändringar snabbt.

Naturen har fått en ökande betydelse under året som gått. Gemene man har förhoppningsvis fått upp ögonen för vad naturen har att erbjuda. Det blir då
ofta till skogs färden går. Men vilken skog möts vi av? Oftast en produktionsskog med i huvudsak likåldrig gran. Detta innebär också att nästa gång vi kommer är kanske skogen avverkad, med ett kalhygge som också har stora körskador från skogsmaskiner. Är detta god skogsvård? Det går att bedriva god skogsvård där även ekonomin gynnas.

Naturskyddsföreningen är remissinstans för många infrastrukturprojekt till exempel Götalandsbanan. Under hösten har Trafikverket presenterat ett antal korridorförslag för sträckan Göteborg-Borås. För Naturskyddsföreningen i Borås är det viktigt att undvika nya korridorer som skapar barriärer. I början
av 2021 kommer en ny remissrunda med förhoppningsvis färre korridorer och stationslägen att ta ställning till.
Staden vid parken är arbetsnamnet på den park som Borås Stad tänker bygga och som går längs med hela staden, från Rya åsar i norr och till Gässlösa i söder. Ett spännande projekt som jag hoppas vår förening kommer att få vara med om att genomföra.

Vi ses i den natur vi är satta att förvalta.

Börje Fritzson
Ordförande Naturskyddsföreningen i Borås

 

copy-cropped-DSC_0167.jpg