Ordförandens sida

 

Hej bäste medlem!

En ideell förening är dess medlemmar, vilka i sin tur utser en styrelse som ska driva föreningen framåt. Styrelsens sammansättning är inte statisk och måste över tid förändras. Bland annat för att få in nya idéer.

Naturskyddsföreningen i Borås har drygt 2 000 medlemmar så egentligen borde det inte vara svårt att få fram tre-fyra intresserade kandidater för styrelseuppdrag. Valberedningen letar med ”ljus och lykta” efter nya resurser. Har du tips på intresserade (kanske du själv) kontakta då valberedningen. Deras kontaktuppgifter finner du under föreningsinformation på annan plats i Vårprogrammet 2018.

Jag vet att det bland Boråskretsens medlemmar finns många kunniga personer, inom vårt intresseområde, som skulle kunna dela med sig av sin kunskap.

Som jag skrev i förra årets Carpe diem är det föreningens mål att påverka alla boråsare till att skapa en för människor, djur och växter hållbar levnadsmiljö i kommunen. Boråskretsens ledord är Påverka, Informera, Engagera, Involvera och Bevaka.

Insändare i lokalpressen, programpunkter under året samt remissyttringar på kommunens planärenden är några sätt att följa våra ledord. 2018 är också valår. Hur tycker du att vi ska dryfta de för kommunen viktiga miljöfrågorna och få svar av politikerna? Kom med idéer till mig eller någon annan i styrelsen.

Du använder väl riksföreningens informationskanaler? På hemsidan naturskyddsföreningen.se finner du mycket intressant. Klicka gärna på Naturkontakt. Naturkontakt är Naturskyddsföreningens forum för alla medlemmar. Är det första gången du är här måste du skaffa användarnamn och lösenord. Klicka bara på naturkontakt så får du vidare instruktioner. Lycka till.

Vi ses i den natur vi är satta att förvalta.

Börje Fritzson
Ordförande

copy-cropped-DSC_0167.jpg