Ordförandens sida

 

Hej bäste medlem!

Greta Thunberg är ett namn på mångas läppar i höst. Hennes skolstrejk för klimatet har gett eko över hela världen. I Australien var det också många skolelever som strejkade för klimatet. Premiärministern kritiserade eleverna för deras tilltag. Raskt kritiserades premiärministern för att inte ta klimathotet på allvar.

Omställning Borås med Klimatnätverket Boråsregionen gjorde en klimatmanifestation den 30 november. Ett hundratal personer hörsammade uppropet och samlades på Stora torget. Manifestationen uppmärksammades i en artikel i Borås Tidning.

Vad händer om vi drygt 2000 medlemmar i Boråskretsen samlas och gör en manifestation?

Årets klimatförhandlingar, COP24, ägde rum 2-14 december i Katowice i Polen. Läget är akut, och vilka åtgärder som vidtas de närmaste tio åren är helt avgörande för huruvida katastrofala effekter till följd av klimatförändringarna kan undvikas.

Detta är av stor vikt då de nuvarande klimatåtagandena skulle leda till en global uppvärmning på minst 3-4 grader, vilket är långt över den begränsning på 1,5 grader som vi enligt Parisavtalet måste sträva efter.

Det är NU vi alla måste agera för att hejda den globala uppvärmingen. Sommaren 2018 var kanske bara en föraning på vad som komma skall med extremt höga temperaturer, skogsbränder med mera.

Du som medlem har en viktig uppgift att sprida våra ledord, det vill säga Påverka, Informera, Engagera, Involvera och Bevaka. Det kan du göra genom att till exempel delta aktivt i arbetsgrupper, studiecirklar, styrelseuppdrag med mera. Jag vet att det bland Boråskretsens medlemmar finns många kunniga personer, inom vårt intresseområde, som skulle kunna dela med sig av sin kunskap. Valberedningen letar med ”ljus och lykta” efter nya resurser. Har du tips på intresserade (kanske du själv) kontakta då valberedningen. Kontaktuppgifter till valberedningen finns under fliken kontaktuppgifter. Se ”rullgardinen” ovan.

Vi ses i den natur vi är satta att förvalta.

Börje Fritzson
Ordförande

copy-cropped-DSC_0167.jpg