Klimatutställning våren 2022

Inför Valet 2022 har Naturskyddsföreningen i Borås, Svenska Kyrkan i Borås och Klimatomställning Borås genomfört en föreläsningsserie med
Klimatet, biologisk mångfald och hållbarhet i centrum.
Detta har även resulterat i en utställning på samma tema som under maj-juni 2022 finns utställd i Kulturhuset i Borås entré. Tanken är sedan att den ska flyttas till bl.a. kyrkorna i Borås.

 

Biologisk Mångfald

Hållbarhet

Klimat