Bilder från verksamheten

Fågelpromenad i vårkvällen runt Gåshult 23-05-17
Den gemensamma skogsgruppen från Naturskyddsföreningen, Borås Fågelklubb, Klimatomställning Borås och Svampföreningen Häxringen arrangerar under året fyra utflykter där denna var den tredje i ordningen. Kvällens utflykt höll Borås Fågelklubb i under de sakkunniga ledarna Erik Vikstrand och Per Johansson.
Ett 30 tal deltagare fick lära sig mycket om hur skogen sköts ur olika aspekter. Hur ett hygge ser ut och kanske borde se ut.

Hur den biologiska mångfalden påverkas av olika skogstyper,
tillgång till död ved, blåbärsris mm.
Fåglarna denna kväll var få. Dock hördes en gök i öster.

…………………

”Världens energimöjligheter” 23-05-02

Kvällens huvudföredragshållare i Caroli församlingshem var Tomas Kåberger professor vid Chalmers Tekniska högskola. Tomas talade om världens energimöjligheter och hur vi skall få ett globalt hållbart energisystem? Han visade på de olika energisystemens prisutveckling fram till idag och förväntad utveckling framgent. Glädjande för de förnybara energislagen var sjunkande kostnader och ökat verkningsgrad.

Två lokala företrädare från näringslivet i Sjuhärad presenterade sina energibesparingar.

Först ut var SPEED-group på Viared som bl.a har Nordens största solpanelstak. I stort och smått har de gjort klimatåtgärder. Några ekonomiskt dyrare för verksamheten men positiva för CO2 utsläppen.

UBAB (Ulricehamns Betong AB) i Timmele visade på hur små förändringar kan ge stora vinster i bl.a uppvärming av lokaler. Det är främst inom produktionen av byggelement UBAB kan påverka CO2 påverkan. Råmaterialet cement som har stor miljöpåverkan får producenterna av detta jobba vidare med att lösa.

Kvällen avslutades med en givande frågestund med de tre föredragshållarna.

…………………

Klädbytardagen 23-04-22

Ett 30 tal personer lämnade in allt från ett till tio plagg vid klädinlämningen. Efter kontroll och sortering i storlekar skedde utlämningen en timma senare. De som lämnat kläder bytte till sig några kläder var. Dock blev det en hel del över som lämnades vidare till Erikshjälpen.

Inlämning

Utlämning

……………………………….

Fagning och signalartsspaning i Kröklingshage 23-04-15

Aktiva lövräfsare

Välbehövlig fika mellan fagning och signalartsspaning

Granstubbe rik på klibbticka

Spaning efter skägglav

Blåsippsbacke

Mosstudier

…………………….

Biologiska mångfaldens dag 22-05-22

Samling vid Kinnarumma Hembygdsgård. Lars Aspholmer berättar om trakten och bildandet av naturreservatet Flenstorp. Naturreservatet är ett kommunalt naturreservat på mark som ägs av Sveaskog. Området är kuperat och har inte kalavverkats någon gång. En rest av vad som kallats bondeskog. Enstaka träd avverkas för husbehov. Området skiljer sig därför avsevärt från dagens produktionsskogar och rymmer framförallt ett antal mycket skyddsvärda lavar.
På den biologiska mångfaldens dag arrangerar därför Naturskyddsföreningen i Borås och Kinnarumma Naturskyddsförening en guidad vandring i reservatet.
En dag som ger perspektiv i den nu högaktuella diskussionen om skogens roll.

Blylav en av de skyddsvärda lavarna i reservatet

Ronny Fallberg förevisar lavar och mossor. Den rosafärgade laven på granen är gammelgranslav.

Tickor på en högstubbe

……………………………………..

Naturskog i Kinnarumma 2021-10-24

Gropticka och sotticka var två arter som noterades vid en utflykt i naturskog väster om Borås. En grupp på 14 personer gick söndag den 24 oktober genom avsnitt med olika typ av skog.

I drygt 40 årig produktionsskog kunde konstateras att artvariationen var liten. Marken täcks nästan enbart av mossa och mängden död grov ved är liten. I produktionsskogen saknades tickor. Det är svampar som mestadels lever på redan död eller försvagad ved.

Gruppen besökte också ett av två områden i närheten som Sveaskog avsatt för att utvecklas fritt. Här finns barrträd som är klart över 100 år och mängden grov död ved i olika stadier är stor. På marken finns gott om lingon och blåbärsris. I naturskogen finns mycket svamp. Inte minst tickor. Vanligast är klibbtickan som finns i massor på försvagade eller döda granar. Här finns också mer ovanliga svampar. Gropticka (NT) är en signalart för skyddsvärd skog och det finns enbart tre rapporter i hela södra älvsborg på 2000talet. Groptickan är den ljusa tickan på bild. Den andra tickan är något vanligare och heter sotticka.

 

 

 

 

 

 

På utflykten berättade medlemmar från Kinnarumma om olika arter gruppen fick se. Kunskap om namn på arter berikar upplevelsen för den som går i en skog. Förhoppningsvis har deltagarna fått en tydlig bild av vad som skiljer en produktionsskog från en (av flera) typer av naturskog. Skog som inte bär spår av kalavverkning, har lång kontinuitet, träd av olika åldrar och gott om död ved.