Programverksamhet

Vårprogram 2021

PBK = Parkeringen mellan Bäckängsgymnasiet och Kulturhuset, Schélegatan, Borås.

Vårupptakt med fågelholksrensning, med natursnokarna
När: lördag 6 mars, samling kl. 10.15 Kröklings hage.
Aktiviteten är tillgänglig för alla men huvudsakligen riktad till barn mellan 3
till 7 år, i sällskap med en vuxen. Vi förbereder för fåglarnas ankomst
genom att rensa gamla holkar så dessa blir klara för inflyttning.
Ta med fika och korv för grillning. Upplysningar: Börje Fritzson,
tel.nr. 070-573 93 38.

……….

Årsmöte
När: onsdag 10 mars kl. 18, digitalt. Det innebär att du som önskar delta skickar ett mejl till boras@naturskyddsforeningen.se senast måndagen den 1 mars.
Du kommer någon dag före årsmötet att få ett mejl med möteshandlingar och inloggningslänk.

Dagordning för årsmötet
Kl. 18.00. Årsmöte
Efter årsmötets avslutande tas en diskussion bland deltagarna om  kretsens verksamhet och aktiviteter för att locka fler deltagare.

Du som kan delta i årsmötet ska vara medlem i Naturskyddsföreningen i Borås. Naturskyddsföreningen i Borås är verksam inom Borås Stad och Bollebygds kommun. Du har till och med 15 februari möjlighet att skicka in förslag till årsmötet hur föreningen ska arbeta kommande år. Den som vill lägga fram
förslag på personer som ska sitta i styrelsen samt förslag på ärenden som ska tas upp till årsmötet, kontakta valberedningen, Lars Aspholmer,
e-brev: Lars@Larsaspholmer.se, telefonnummer: 070-662 70 46.

……….

Spaning efter vårfåglar vid Osdal – Bråt
När: måndag 5 april (annandag påsk), kl. 7.00. Samlingsplats cykelbron, vid bron för riksväg
27 över Viskan.
Tillsammans med fågelgruppen möter vi vårfåglarna. Ta med fika.
Upplysningar: Per Gustafsson, tel.nr. 070-690 99 46.

……….

Familjedag/Fagning med natursnokarna
När: lördag 10 april, kl. 10.15 Kröklings hage.
Aktiviteten är tillgänglig för alla men huvudsakligen riktad till barn mellan 3 till 7 år, i sällskap med en vuxen. Ta med hela familjen för
nu är det dags att räfsa löv, pinnar och jämna till sorkhögar.
Ta med fika.
Upplysningar: Börje Fritzson, tel.nr. 070-573 93 38,
Malin Fredberg, tel.nr. 073-427 06 17.

……….

Öppet fågeltorn
När: lördag 24 april från kl. 6 på morgonen, följ snitsel från parkeringen vid Skalle badplats i Fristad.
Fågelgruppens kunniga guider finns vid fågeltornet vid Viskans utlopp i Öresjö hela dagen. Ta med fika.
Upplysningar: Per Gustafson, tel.nr. 070-690 99 46

………

Biologiska mångfaldens dag
När: lördag 22 maj från kl. 10, parkeringen Kinnarumma kyrka.
I Häggådalen runt Kinnarumma genomförs insatser av länsstyrelsen inom ett projekt för att gynna vilda pollinatörer, främst sandlevande bin. Vi gör en promenad på cirka 5 km med start vid kyrkan i Kinnarumma. Promenaden går i Häggåns dalgång upp till kvarnen där vi vänder. Promenaden är lättgången. Vi passerar backsippslokalen vid Storgårdens backar och ser på platser där insatser görs för vilda pollinatörer.
Ta med fika. Upplysningar Lars Aspholmer, tel.nr. 070-662 70 46

………

Gåshult i orkidetid
När: måndag 21 juni, kl. 18. gårdsplanen vid Gåshult.
Gården Gåshult ligger i de barrskogsklädda höjdområdena utefter
väg 1768 NV Vemmenhult.
I Gåshults betesmarker och hackslåttäng återfinns en stor mängd av numera ovanliga arter. Tack vare brukarens arbete och stora intresse har ett stycke levande kulturhistoria och många sällsynta arter fått leva kvar. Vi hoppas få se en rik mängd av nattviol, Jungfru Marie nycklar mm.
Ta med fika. Upplysningar: Börje Fritzson, tel.nr. 070-573 93 38.