Programverksamhet

Höstprogram 2024

PBK = Parkeringen mellan Bäckängsgymnasiet och Kulturhuset, Schélegatan, Borås.

 

Alla aktiviteter och föreläsningar görs i samarbete med :

 

……………

Skräpplockning

När: juli
Var: Sörån/Nolån

Någon gång i juli rensar vi Sörån eller Nolån på skräp. Håll utkik i facebookgruppen ”Skräpplockardag Bollebygd” för exakt datum när vattenståndet är som lägst. Där skriver vi också vilken plats det blir. Efter avslutad insamling identifieras och och sorteras insamlat skräp i rätt fraktioner.

Upplysningar Peter Krahl Rydberg 072-168 41 82

……………

Skogsutflykt i Varpås

När: söndag 4 augusti kl 10 – 11:30
Var: Varpåsvägen, Bollebygd

Under en promenad på småstigarna i Varpåsskogen letar vi efter olika spännande växter och annat intressant i naturen. Om problem uppstår med identifieringen får vi hjälp av vår guide. Vi möts upp i mitten av Varpåsvägen, närmast Stora Varpåstjärnen.

Upplysningar Tobias Federsel 070-439 96 86

……………

”Vi vägrar titta bort – vi vägrar ge upp – vi kommer göra allt vi kan”
– Mammor tar plats på klimatarenan

När: tisdag 3 september kl.19
Var: Gustav Adolfs församlingshem, Salängsgatan 1 Borås

Välkommen till en föreläsning med Sara Nilsson Lööv, rebellmamma.

Från en idé i Malmö har Rebellmammornas manifestationsformer spridit sig till fem kontinenter. Sara Nilsson Lööv bestämde sig 2017 för att använda sin kunskap och position som psykolog för att skapa så stor förändring som möjligt i klimatkrisens tid. Hör henne berätta om hur hon gick från att inte ha en aning om hur hon skulle kunna bidra, till att plötsligt bli central i den snabbt växande nya klimatrörelsen Rebellmammorna. Sara utgår från den forskning som finns om varför många människor inte agerar på den kunskap som finns om det klimatnödläge som råder.

Arrangeras i samarbete med Klimatomställning Borås, Svenska Kyrkan och Studiefrämjandet.
Upplysningar Maria Werner, tfn 070-670 19 62

……………

Spontana utflykter i Bollebygds kommun
Vi hoppas på några spontana utflykter i naturen som vi i så fall annonserar ut på facebooksidan
Upplysningar: Tobias Federsel 070-439 96 86

……………

Genomförda programpunkter våren 2024

Större än du nånsin tror”
Klimatkrisen och den nödvändiga omställningen
När: tisdag 30 januari, kl. 19
Var:
Caroli församlingshem, Skolgatan 1 Borås

Välkommen till en föreläsning med Staffan Laestadius som är professor emeritus i industriell omvandling (KTH).
Föreläsningen bygger på hans senaste bok, Större än du nånsin tror – klimatkrisen och den nödvändiga omställningen (Verbal förlag), som kom ut i november 2023.

Boken fokuserar på den ökande klyftan mellan den snabbt tilltagande klimatkrisen å ena sidan och en omställning bort från ett fossilberoende samhälle som blir allt mer akut. Boken visar också att det fortfarande är möjligt att begränsa klimatkrisens värsta effekter, även om möjlighetsfönstret snabbt avtar. Den ger också konkreta exempel på vad som i närtid kan och måste göras för att bryta vårt fossilberoende och utveckla en fossilfri välfärd.

 

Upplysningar: Börje Fritzson, tfn 070-573 93 38
Arrangeras i samarbete med Klimatomställning Borås, Svenska Kyrkan och Studiefrämjandet.

……………

Holkspikning på Navet
När: 
onsdag och torsdag 14-15 februari, kl.11-16
Var: 
Navet, Skaraborgsvägen 1A
Tillsammans med Borås Fågelklubb och Navet tillverkar vi fågelholkar.

Håll utkik, kompletterande info på facebook och på Navets hemsida när programpunkten närmar sig.
Upplysningar Börje Fritzson, tfn 070-573 93 38

……………

Årsmöte
När: 
tisdag 5 mars kl.18.
Var: 
Caroli församlingshem, Skolgatan 1 Borås.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar för Naturskyddsföreningens medlemmar bosatta inom Borås Stad och Bollebygds kommun. Du har till den 15 februari möjlighet att skicka in förslag till årsmötet hur föreningen ska arbeta kommande år via e-brev: boras@naturskyddsforeningen.se.
Den som vill lägga fram förslag om personer som ska sitta i styrelsen tar kontakt med valberedningen, Paavo Väyrynen, tfn. 070- 619 25 32
eller via e-brev paavo.vayrynen@studieframjandet.se.

Upplysningar Börje Fritzson, tfn 070-573 93 38

……………

Vad betyder träden för stadsmiljön och klimatet?
När: tisdag 5 mars kl.19.
Var: 
Caroli församlingshem, Skolgatan 1 Borås.

Blond man står framför hög häck.

Anton Spets, stadsträdgårdsmästare i Borås, föreläser om stadsträdens roll i ett förändrat klimat.
Lokala odlargrupper i Borås presenterar sin verksamhet.

Dags att ställa om! Vår serie föreläsningar om klimatet, biologisk mångfald och hållbarhet fortsätter.
Träd tar tid och kräver långsiktig planering. Hur ser det ut i Borås nu? Och i framtiden?

– Vi får leta utanför våra vanliga svenska arter för att hitta träd som tål framtidens klimat, konstaterar Anton Spets.

Stadsodlingsgruppen/Klimatomställning Borås och odlargruppen i Sparsör berättar om sin verksamhet i samband med arrangemanget.
Dessutom finns möjlighet att gå en liten tipspromenad om bin i samband med  föreläsningen.

Arrangeras i samarbete med Klimatomställning Borås, Svenska Kyrkan och Studiefrämjandet.
Upplysningar Maria Werner, tfn 070-670 19 62

……………

Föreläsning – Vilda växter i trädgården
När:
tisdag 12 mars, kl 18 – 19.30

Var: Krafthuset, Bollebygd

Vad skulle ett vildbi plantera i trädgården? Vilken mat älskar humlor mest? Vi går genom olika sätt att skapa utrymme för vilda växter i trädgården, bland annat genom att anlägga en äng och hur man sköter om den. Vi börjar med fröbyte och bokfika innan föreläsningen startar 18:30.

Upplysningar Anna Strannegård 073-539 36 76

……………

Guidad fågelutflykt
När:
söndag 14 april, kl 8

Var: Horsvad Bron, Olsfors

Vi lyssnar efter fåglar och njuter av en tidig vårmorgon. Runt 9:30 bjuder naturskyddsföreningen på fika och därefter fortsätter vi med skräpplockning och säkert en och annan fågel. Uppsamlingsplats för fågelutflykt, fika och skräpplockning är Horsvad Bron, stenbron mellan Råssa och Olsfors. Tänk på att buss 402 behöver förbeställas senast 1 tim innan, busshållplats Horsvad Bron.

Upplysningar Tobias Federsel 070-439 96 86

……………

Skräpplockardag
När:
söndag 14 april, kl. 10

Var: Hela kommunen, Naturskyddsföreningen samlas vid Horsvad Bron, Olsfors

Den 14e april gör vi det fint i kommunen igen. Plocka skräp själv, med vänner eller anslut till Naturskyddsföreningen kl. 10 vid Horsvad Bron.
Uppsamlingsplatser för skräpet och annan praktisk information läggs ut i facebookgruppen ”Skräpplockardag Bollebygd” Här kan du också ladda upp bilder av ditt insamlade skräp och vinna ett pris. Den praktiska informationen innebär bl.a. att identifiera och sortera insamlat skräp i rätt fraktioner.

Upplysningar Peter Krahl Rydberg 072-168 41 82

……………

Inspirationsdag

När: lördag 20 april kl.9-kl.16.
Var:
Omegastugan Olsfors

Naturskyddsföreningen Södra Älvsborg inbjuder till en inspirationsdag för
aktiva och blivande aktiva i länsförbundets kretsar.
Se vidare länk nedan:

Inbjudan inspirationsdag 20 april 2024(a)

……………

’Funeral for Nature’

När: lördag 20 april kl. 12.30
Var: Göteborg Götaplatsen

Göteborg Artivism bjuder in medlemmar i Naturskyddsföreningen i Borås att delta i två manifestationer 20 april och 22 maj (se nedan) som tar plats i centrala Göteborg under våren. Båda dessa manifestationer syftar till att belysa den biologiska mångfalden, men ur olika aspekter. Tanken är också att de ska vara ”non-branded” (dvs utan organisationsflaggor), istället får manifestationerna i sig själva vara både avsändare och budskap, vilket förstärks av det artivistiska uttrycket. (Artivism = en mjukare form av aktivism med konstnärligt uttryck).

’Funeral for Nature’, en sorgemarsch för att uppmärksamma den utbredda artdöden, den hotande sjätte massutrotningen och vår egen arts existens. Sorgemarschen i Göteborg är en mindre variant av en mycket större som tar plats samma dag i Bath (Storbritannien) och det är en allvarsam och värdig manifestation bestående av ett tåg av sörjande människor, ledd av Red Rebel Brigade och ackompanjerad av trummor. Manifestationen avslutas i andan att inge hopp och mod att agera för den förändring som krävs.

Att delta som sörjande i sorgemarschen kräver egentligen inga andra förberedelser än att klä sig i svarta ’sorgekläder’. Väl på plats kan deltagare ombes att hålla plakat med bilder och/eller namn på utdöda och hotade arter.

Sorgetåget samlas vid Götaplatsen kl 12.30, marschen avgår kl 13 och avslutas med en ceremoni vid Lejontrappan nära Brunnsparken. Länk till event på Facebook finns här: https://fb.me/e/3ACABxLLW  (Ingen anmälan krävs)

……………

Förnya vår- och sommargarderoben på Klädbytardagen

När: lördag 27 april.
Inlämning: 22-26 april kl. 8-17, 25 april kl. 8-19, 27 april kl. 12-13
Klädbyte: 27 april kl. 14-15
Var:
Textile Fashion Centers ”publika ytor” på plan 1 i huvudentrén, Skaraborgsvägen 3, Borås.

Övrigt: Fika finns på the Coffee Company, med 10% rabatt för klädbytare

Arrangeras i samarbete med Klimatomställning Borås och Svenska Kyrkan
Upplysningar Tage Andersson, tfn. 070-629 20 17
tage.r.andersson@gmail.com

……………

Vill du hjälpa till och restaurera en äng?

När: lördag 11 maj, kl. 10 – ca kl.14 (den tid du kan och orkar med)
Var:
Samling P-platsen Sundholmens Naturreservat, Äspered

Statliga medel till naturvård har i regeringens senaste budget minskats betydligt. Detta gör att naturvårdsinsatserna som Västkuststiftelsen planerat bland annat för ängen i Sundholmens Naturreservat, i Äspered vid sjön Tolken, måste skjutas på framtiden.

Karta Sundholmen

Hur påverkas ängen i reservatet när naturvårdsinsatser uteblir? Framför allt är det mossa av olika slag som tar över i markskiktet. Detta gör att frön från blommor och gräs inte kan nå jordlagret där de kan gro. På längre sikt kommer även träd av olika slag att etablera sig. Så långt får det inte gå.

Det är här som ideella naturvårdsinsatser blir aktuella. Vad är det då som behöver göras?
I första hand är det mossan som måste bort. Detta görs mekaniskt med räfsor och rivning för hand. Ett tidskrävande arbete men på en begränsad yta är det genomförbart.

Västkuststiftelsens Naturvårdschef kontaktade Naturskyddsföreningen i Borås där han undrade om ideella krafter kunde bidra med en restaureringsinsats? Västkuststiftelsen bidrar med redskap. Vår tanke var då att engagera medlemmar i området och lokalbefolkningen såväl vuxna som barn och ungdomar i Äspered med omnejd att under en lördag i maj göra en insats.

Inbjudningar på olika sätt kommer under våren att skickas ut i området.

Vill du vara med? Håll utkik i Naturskyddsföreningens olika sociala medier, anslag mm i Äspered med omnejd.
Anmäl dig gärna helst senast 6 maj på boras@naturskyddsforeningen.se

 

Västkuststiftelsen bidrar med redskap och fika. Saft och vatten finns. Ta dock med varm dryck Kaffe/te och mugg.

 

Upplysningar Börje Fritzson, tfn 070-573 93 38

……………

Guidad fågelutflykt

När: lördag 18 maj, kl. 7
Var: Gesebol Bygdegården

Vi möts en tidig majmorgon för att lyssna och titta efter fåglar vid Gesebolssjön.
Ta med egen fika. Vill du samåka från Bollebygd hör av dig till Peter senast dagen innan.

Upplysningar Peter Krahl Rydberg 072-168 41 82

……………

Artsambassadörer utnämns i Borås på Biologiska mångfaldens dag

När: onsdag 22 maj, kl.18
Var: Västerbro, Borås

Naturskyddsföreningen Borås och dess medlemmar hälsas varmt välkomna att närvara vid ceremonin där Borås första artsambassadörer utses.

Inbjudan avser dels möjligheten för enskilda medlemmar att övervara ceremonin, men Arternas ambassad vore också glad och tacksam om Naturskyddsföreningen Borås ville ta tillfället i akt att delta mer aktivt under denna kväll, till exempel genom att dela ut eget informationsmaterial, samtala med publiken och förbipasserande om er förening och dess verksamhet.

Gädda, fibblesolbi, ek, gräsand och al – det är några av de arter som snart får mänskliga talespersoner. Alla är välkomna till den högtidliga ceremonin onsdagen den 22 maj, då Arternas ambassad Viskan-Borås får sina första artsambassadörer – vi räknar med att ett tiotal mänskliga personer kommer att utnämnas.

Preliminärt program:

18:00 Samling på Västerbro, Borås (närmaste gatuadress: Stora brogatan 2)

18:05 En representant för rektorskollegiet på Arternas ambassads diplomatutbildning hälsar välkommen.

18:10 Murgrönans ambassadör vid Arternas Aarhus, Nina Tofte Hansen, håller ett inspirerande tal, som bland annat berättar hur Danmark fick sin första artsambassad 2017.

Därefter följer den högtidliga examinationen av nya ambassadörer vid ambassaden Viskan-Borås. Artsordensband och artsmärken utdelas, och tal hålles av de nyutnämnda ambassadörerna. Det blir festlig inramning med flaggor och musik.

Programmet väntas pågå till cirka klockan 19.

Ceremonins Facebook-event: https://www.facebook.com/events/353689887285734 

Upplysningar Kennet Öhlund, Arternas ambassad Viskan-Borås

……………

’Vandrande skog’

När:
onsdag 22 maj kl. 16.30

Var: Göteborg Götaplatsen

’Vandrande skog’, denna manifestation äger rum på FN’s officiella dag för biologisk mångfald och är en upprepning av den Vandrande skog som ägde rum förra året, vilken fick stor uppslutning och var mycket lyckad. Deltagare uppmuntras att bära masker/dräkter som har skogen som inspiration (träd, växter, djur, natur, skogsväsen etc), men är inget krav. Det går att vara kreativ med små medel. Manifestationen är färgsprakande, glädjefylld och barnvänlig.
Den vandrande skogen samlas vid Götaplatsen kl 16.30 för avmarsch kl 17. Manifestationen avslutas senast kl 18.30. Länk till event på Facebook finns här: https://fb.me/e/3hhMryUkk/(Ingen anmälan krävs)

……………

Med alla levande varelser – Hopp och motstånd i klimatkrisens skugga

När:
onsdag  29 maj, kl. 19

Var: Caroli församlingshem, Skolgatan 1 Borås.

Välkommen till en föreläsning med Fredrik Ivarsson stiftsprost i Göteborgs stift.

Fredrik Ivarsson har bland annat skrivit en bok om klimatkrisen tillsammans med Annika Spalde. En ekologisk läsning av Bibeln med fokus på människans relation till naturen och Guds skapelse, med förslag på praktiker som öppnar våra hjärtan för livets och livsglädjens andlighet.

– Naturen finns med i hela Bibeln, säger Fredrik Ivarsson. Jag vill förmedla att den kristna tron och klimatkrisen har med varandra att göra och att det finns ett sammanhang som ger hopp.

Arrangeras i samarbete med Klimatomställning Borås, Svenska Kyrkan och Studiefrämjandet.

Upplysningar Börje Fritzson, tfn 070-573 93 38

……………

Växter i Gantarås

När: lördag 8 juni, kl. 11.30
Var: Gantarås

Klockan 11.30 möts vi upp vid busshållplats Kämpagården (800m promenad till ängen). Väl framme tittar vi på och identifierar de olika ängsväxterna i det skyddade Natura 2000 – området Gantarås. Några insekter, fåglar, mossor och lavar kan det säkert också bli. Vår guide hjälper till med identifieringen. Ta med egen fika.

Upplysningar Tobias Federsel 070-439 96 86

……………

Besök gärna våra samarbetspartners hemsidor.

Där kan finnas programpunkter som vi inte samarbetar kring.

Klimatomställning Borås

Svenska Kyrkan Borås