Programverksamhet

Höstprogram 2018

PBK = Parkeringen mellan Bäckängsgymnasiet och Kulturhuset, Schélegatan, Borås.

Biologisk mångfald, Skördefesten, lördag 1 september i Ramnaparken.
Se vidare annons i Borås Tidning
Naturskyddsföreningen informerar om biologisk mångfald. Visar olika typer av bon, fågelholkar, vildbibon och fladdermusholkar.
Upplysningar: Börje Fritzson 033-41 54 54.

Svampplockning med Häxringen, Svampens dag,
söndag 2 september, kl.10, samling PBK
Svampföreningen Häxringen inbjuder allmänheten till en dag i svampskogen.
Ta med fika. Upplysningar Frank Thornander 0762-63 45 28.

Natursnokarna hösten 2018, Se vidare Natursnokarnas Facebooksida
9 september Stadsparken
30 september Djurparksbesök
2 november Höst/Vinteraktivitet
Upplysningar: Malin Fredberg, tel.nr. 0734 – 27 06 17 eller Matilda Chocron tel.nr. 0739 – 75 47 64.

Öppet torn, lördag 6 oktober, från kl. 7, parkera vid Skalle badplats i Fristad.
Fågelgruppens kunniga guider finns vid fågeltornet vid Viskans utlopp i Öresjö hela dagen.
Ta med fika. Upplysningar Per Gustafson, tfn 033-15 22 35.

Miljövänliga veckan v40, cykeltur,
lördag 6 oktober kl.10 samling PBK
Vi gör en cykeltur på ca 25 km i lugnt tempo. Vägprofilen relativt plan. Grusväg en bit. Cykelbana långa sträckor.
Färden går från PBK förbi Golfbanan i Kråkered-Granbäcken-Rydboholm-PBK.
Fika, sittunderlag, cykel och hjälm medtages.
Upplysningar: Börje Fritzson 033-41 54 54.

Höstfåglar vid Osdal – Bråt, söndag 21 oktober, kl. 8, Nya bron över Viskan för rv27.
Tillsammans med fågelgruppen studerar vi höstfåglarna och deras flyttning söderut.
Ta med fika. Upplysningar Per Gustafson, tfn 033-15 22 35.

Astronomi i novembermörkret reservera veckorna v45- v46.
Aktuell dag avfärd PBK kl. 18.30
Vi besöker Borås Astronomisällskaps observatorium och studerar under sakkunnig ledning stjärnhimlen.
För att se denna måste det vara klart väder.
Någon gång 5 -9 november eller 12-14 november bör vädret vara ok för astronomiobservationer.
Håll utkik på vår hemsida eller vår Facebooksida. Där meddelar vi ett par dagar i förväg vilken dag det blir.
Upplysningar: Börje Fritzson 033-41 54 54.

Rapport från en hållbar framtid, Sturegården Sturegatan 45,
torsdag 15 november kl.18.30
En föreläsning av Fredrik Warberg. Civilekonom i grunden, men med stort engagemang för miljöfrågor och hållbarhet.
Vi tar oss till år 2050 och utifrån denna tidpunkt gör Fredrik en sammanfattande tillbakablick på händelser
inom hållbar utveckling de senaste 35 – 40 åren. Ett ovanligt upplägg som kan upplevas både roligt och allvarligt.
Arrangemanget sker i samarbete med Svenska Turistföreningen, Borås Lokalavdelning och Friluftsfrämjandet Sjuhärad.
Kostnad 150 kr. Kaffe och fralla ingår.
Anmälan senast den 8 november till Peter Thorsell 0703-150079, thorsell45@gmail.com
OBS! Vid anmälan meddela att du är medlem i Naturskyddsföreningen i Borås. Då gäller medlemspris.

Klädbytardag 24 november
Mer information om tider och plats syns på vår hemsida och Facebooksidan inför evenemanget.
Passa på att byta ut lite plagg i garderoben, samtidigt som du gör en insats för miljön.
Max 10 plagg per person bytes.
Vi byter såväl barn- som vuxenkläder. Ta med hela och rena kläder till bytet, lämna in dem,
få klädkuponger och kom tillbaka en stund senare för att byta till dig lika många plagg.
Upplysningar: Malin Fredberg, tel.nr. 0734 – 27 06 17 eller Ing-Marie Fridén, tel.nr. 0703 – 97 88 99.