Programverksamhet

Vårprogram 2018

PBK = Parkeringen mellan Bäckängsgymnasiet och Kulturhuset, Schélegatan, Borås.

Fågelholkstillverkning på Navet Science Center, Skaraborgsvägen 1A
När: torsdag, 15 februari, kl. 11-16.
Naturskyddsföreningen kommer att finnas i Navets lokaler hela dagen och spika fågelholkar.
Bygg din egen holk och sätt upp den där hemma.
Upplysningar: Börje Fritzson, tel.nr. 033-41 54 54.

Fågelholksuppsättning och rensning med Natursnokarna i Kröklings hage
När: lördag 3 mars, samling kl. 10.00 PBK eller kl. 10.15 Kröklings hage. Beräknad sluttid cirka kl. 13.
Vi förbereder för fåglarnas ankomst genom att sätta upp nya fågelholkar och rensa gamla holkar så även dessa blir klara för inflyttning.
Ta med fika och korv för grillning.
Upplysningar: Börje Fritzson, tel.nr. 033-41 54 54.

Naturskyddsföreningen i Borås, årsmöte
När: onsdagen den 14 mars kl. 18.00 i Brygghusets lokaler, Bryggaregatan 14, Borås.
”Varje medlem av Svenska Naturskyddsföreningen, som är bosatt inom kretsens verksamhetsområde, ingår i kretsen.”
”Vill medlem underställa ordinarie stämma förslag, skall detta inges skriftligen till styrelsen före den 15 februari.”
Vid stämman väljs ordförande, övriga styrelseledamöter, revisorer och valberedning.
Den som vill lägga fram förslag om personer, uppmanas ta kontakt med valberedningen,
Marie Fritzson tel.nr. 033-41 54 54 eller Sven-Åke Solberg tel.nr. 033-12 45 31.
Dagordning för årsmötet
Kl. 18.00 Per Gustafson och Niklas Tellbe från Borås fågelgrupp berättar och visar bilder
om gruppens verksamhet och om fågellivet vid Skalle, Öresjö.
Ca kl. 19. Kaffe/te och fralla
Ca kl. 19.30. Årsmöte

Vårfåglar vid Osdal – Bråt
När: Söndag 1 april, kl. 7.00. Träffpunkt; nya bron över Viskan för rv 27.
Tillsammans med fågelgruppen möter vi vårfåglarna, däribland kanske sädesärlan kan ses. Ta med fika.
Upplysningar: Per Gustafsson, tel.nr. 033-15 22 35.

Familjeaktivitet i Kröklings hage
När: Lördag 7 april, kl. 10.00 vid PBK eller kl. 10.15 Kröklings hage.
Ta med hela familjen för nu är det dags att räfsa löv, pinnar och jämna till sorkhögar.
Natursnoksaktiviteter och lek varvas med lövräfsning.
Ta med fika. Upplysningar: Börje Fritzson, tel.nr. 033-41 54 54.

Klädbytardagen
Välkomna till vårens klädbytardag, lördag 14 april!

Passa på att byta ut lite plagg i garderoben, samtidigt som du gör en insats för miljön.
Max 10 plagg per person bytes.
Vi byter såväl barn- som vuxenkläder. Ta med hela och rena kläder till bytet, lämna in dem,
få klädkuponger och kom tillbaka en stund senare för att byta till dig lika många plagg.
Mer information om tider och plats syns på vår hemsida och Facebooksidan inför evenemanget
(uppgifter om hemsida och facebook längst bak i detta program).
Upplysningar: Malin Fredberg, tel.nr. 0734 – 27 06 17 eller Ing-Marie Fridén, tel.nr. 0703 – 97 88 99.

Nu kommer solen till Borås!
Måndag16 april kl 19.00-20.00, Pulsen Konferens Kyrkängsgatan 8 BORÅS
Förutsättningarna för att producera egen solel är bättre än någonsin.
En föreläsning om ekonomi och teknik inom solceller med solelsexperten Peter Kovacs från RISE.
Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Ingen anmälan.
Efter föreläsningen finns även möjlighet att ställa egna frågor till Sjuhärads energi- och klimatrådgivare som är på plats.

Öppet fågeltorn
När: Lördag 21 april från kl. 6 på morgonen.
Följ snitsel från parkeringen vid Skalle badplats i Fristad. Fågelgruppens kunniga guider finns vid
fågeltornet vid Viskans utlopp i Öresjö hela dagen.
Ta med fika. Upplysningar: Per Gustafson, tel.nr. 033-15 22 35.

Naturskyddsföreningen Södra Älvsborgs årsstämma
Årets stämma arrangeras onsdag 2 maj av Markkretsen och hålls i Baskagårdens hembygdsgård i Skene.
Kl. 18 promenad i Assbergs Naturreservat och kl. 19 årsstämma i Baskagården.
Upplysningar: Börje Fritzson, tel.nr. 033-41 54 54.

Jakt på skyddsvärda träd i Kröklings hage Naturskoksaktivitet
När: söndag 20 maj kl.10 PBK eller kl. 10.15 i Kröklings hage.
Följ med på promenad genom ett försommarvackert Kröklings hage på vår trädjakt.
Vi inventerar gamla och stora träd, fikar och leker tillsammans.
Upplysningar: Malin Fredberg tel.nr. 0734 – 27 06 17,
Matilda Chocron tel.nr. 0739 – 75 47 64.

De vilda blommornas dag – få inspiration till hur du kan gynna den biologiska mångfalden i ditt närområde
När: Samling PBK kl.9.00, eller vid ICA-butiken, Hulu, Tvärred, kl. 9.30, söndag 17 juni.
Vi besöker Sune Broman, engagerad slåtterängsskötare i Tvärred, Ulricehamns kommun.
Sune har sedan drygt 15 år, med stort engagemang slagit kvarvarande ängsytor och restaurerat nya, samt fagat,
hamlat och ordnat efterbete i en helhetsmiljö som är svårslagen.
Ta med fika. Upplysningar: Johan Linderstad, tel.nr. 0768 – 88 30 41.