Programverksamhet

Vårprogram 2019

PBK = Parkeringen mellan Bäckängsgymnasiet och Kulturhuset, Schélegatan, Borås.

Natursnokarnas vårupptakt (barnaktivitet för barn mellan 3 till 7 år)
När: lördag, 9 februari, kl. 14-15.30.
Vi letar efter spår från vilda djur (spillning eller fotavtryck) i snön och gör upp en eld.
Samling vid Björkhöjdsskolan (Gamla vårdskolan, Klinikvägen 48). Grillmöjlighet finns, så ta gärna med något att grilla.
Ytterligare information fås via vår Facebooksida: facebook.com/BorasNaturskyddsforening, eller via
Malin Fredberg tel.nr: 0734-27 06 17 eller
Jonatan Gehandler tel.nr: 0736-72 12 81.

Fågelholksuppsättning och rensning med Natursnokarna i Kröklings hage
När: lördag, 9 mars, samling kl. 10.00 PBK eller kl. 10.15 Kröklings hage.
Beräknad sluttid cirka kl. 13. Vi förbereder för fåglarnas ankomst genom att sätta upp nya fågelholkar och
rensar gamla holkar så även dessa blir klara för inflyttning.
Ta med fika och korv för grillning.
Upplysningar: Börje Fritzson, tel.nr. 033-41 54 54.

Årsmöte med Naturskyddsföreningen i Borås, onsdag 13 mars.
Information om mötet se under flik senaste nytt

Filmvisning av ”Tiveden — djur, natur och människor”
När: Torsdag 14 mars, kl. 19.00, Kyrkans hus i Fristad. Entré 100 kr.
Naturskyddsföreningen i Borås tipsar om filmvisning om Tiveden av Ola Högberg, Göran Alm och Björn Obenius.
Filmen är 70 minuter lång och har tagit tio år att producera.
Den handlar om trandans, tjäderspel, lappuggla, bäver mm och intervjuer med människor som bor i Tivedens skogar.
Upplysningar: Ola Högberg tel.nr: 0739-12 98 16.

Spaning efter vårfåglar vid Osdal – Bråt
När: söndag, 31 mars, kl. 7. Träffpunkt: nya bron över Viskan för rv 27.
Tillsammans med fågelgruppen möter vi vårfåglarna. Ta med fika.
Upplysningar: Per Gustafsson, tel.nr. 033-15 22 35.

Förnya vår- och sommargarderoben på Klädbytardagen – Nordic Swap Day
När: lördag 6 april. Var: Brygghuset på Bryggaregatan 14.
Gratisbutik med miljön som vinnare. Två olika klädbyten, barnkläder och vuxenkläder.
Besökarna tar med sig max 10 fina och fräscha plagg. För varje plagg får man en biljett och kan byta till sig max 10 nya.
Inlämning till båda är kl.10.00–10.45. Bytet av kläder för pågår mellan kl.11.30–12.30. Bara hela och rena kläder mottages för bytet.
Upplysningar Malin Fredberg, tel.nr: 0734-27 06 17.

Familjeaktivitet med Natursnokarna: Fagning i Kröklings hage
När: lördag, 13 april, kl. 10.00 vid PBK eller kl. 10.15 Kröklings hage.
Nu är det dags att räfsa löv, pinnar och jämna till sorkhögar. Vi kikar också efter vårtecken och leker vid bäcken.
Ta gärna med fika eller korv till grillning.
Upplysningar: Börje Fritzson, tel.nr. 033-41 54 54.

Öppet fågeltorn
När: måndag 22 april (annandag påsk) från kl. 6 på morgonen.
Följ snitsel från parkeringen vid Skalle badplats i Fristad.
Fågelgruppens kunniga guider finns vid fågeltornet vid Viskans utlopp i Öresjö hela dagen.
Ta med fika. Upplysningar: Per Gustafson, tel.nr. 033-15 22 35.

Naturskyddsföreningen Södra Älvsborgs årsstämma
Årets stämma hålls i Svenljunga kommun. Tid och plats meddelas senare.
Upplysningar: Börje Fritzson, tel.nr. 033-41 54 54.

Cykelutflykt till Almenäs
När: lördag 18 maj, samling på Stora Torget kl. 10.
Vi cyklar tillsammans via Knalleland, med besök hos cykelhandlare
som visar upp elcyklar och lastcyklar, och vidare till Almenäs . Där grillar vi tillsammans för att sedan åter cykla in till centrum.
Ta med fika eller något att grilla.
Upplysningar Börje Fritzson, tel.nr: 033-41 54 54.

Biologiska mångfaldens dag, Karlagården, Kinnarumma
När: onsdag 22 maj, kl. 17.30 PBK, eller avfart Hassmundshult kl.17.45,
för vägbeskrivning se nedan.
Vår guider från Kinnarumma Naturskyddsförening tar oss med bland blommande vårblommor.
Karlagården är på många sätt ett föredöme för vad man kan göra lokalt. Här finns kulturhistoria med hamlade träd, grunder och rösen.
Området kännetecknas av en hög artrikedom med åtskilliga rödlistade arter. På plats finns det iordningställda fikaplatser.
Dessutom finns numera också betande rödkullor (en art av kor), inget man är van att se i Sjuhäradsbygden.
Vägbeskrivning. Kör mot Kråkered, passera golfklubben och vidare mot Kinnarumma.
Efter cirka 3 km kilometer står vägvisare vid avtagsvägen mot Hassmundshult.
Ta med fika. Upplysningar Börje Fritzson, tel.nr: 033-41 54 54.

De vilda blommornas dag
När: söndag 16 juni, samling Mölarps Kvarn, Fristad, kl. 10
.
Guidad blomstervandring på Mölarps Ö.
Upplysningar: Alf-Rune Sandberg, tel.nr. 0705-18 09 53.

Familjeaktivitet med Natursnokarna: Hajk
När: lördag 9 juli, kl.16 – 10 juli, kl. 10, med övernattning ute i naturen.
Vi gör upp en eld, leker, läser sagor, lagar mat och lyssnar efter skogens ljud.
Vi övernattar i tält eller vindskydd. Lokal meddelas senare. Vid intresse att delta så ges upplysningar av:
Malin Fredberg tel.nr: 0734-270617 eller Jonatan Gehandler tel.nr: 0736-721281.