Programverksamhet

Vårprogram 2017

Sätt upp programmet på väggen och skriv in programpunkterna redan nu i din almanacka! Alla är välkomna.
Vid bilresa försöker vi samåka och dela på bensinpengarna.
Milersättningen för 2017, 18,50 kr/mil per bil som fördelas lika bland samtliga i respektive fordon.
Anmälan i förväg kan behövas till vissa arrangemang under våren.
PBK = Parkeringen mellan Bäckängsgymnasiet och Kulturhuset, Schélegatan, Borås.

…………………………………………………………………………………..

Natursnokar – Naturskyddsföreningens familjeverksamhet

Söndag 22 januari, kl. 10.30 vid Björkängskolan, Klinikvägen.
Det blir aktiviteter med vintertema, bland annat tas frågan hur djuren klarar vintern upp.
Mer info om övriga träffar fås på Facebook (och här nedanför).
Vi ses följande datum under våren: 22 januari, 16 februari (Navet, holkbygge med mera),
19 mars (Kypeskogen), 8 april (Kröklings hage), 20 maj (Rya åsar).
Varje tillfälle har vi ett tema, till exempel småkryp, vatten, färger eller sinnen och upptäcker naturen.
Ålder 3-12 år. Vi anpassar aktiviteterna efter de som kommer.
Anmälan och upplysningar: Matilda Chocron, tfn 0739-75 47 64 eller på
facebooksidan “Natursnokar Borås” där vi också lägger ut information inför varje träff.

Hur kan vi rädda floran i ängs- och betesmarker?

Onsdagen 8 februari, kl 19.00, Studiefrämjandets lokal, Yxhammarsgatan 8-10 Borås
Ingvar Claesson från Länsstyrelsen berättar om utvecklingen och om de åtgärder
som krävs för att stoppa utarmningen av flora och fauna i odlingslandskapet.
Föreläsningen görs i samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Södra Älvsborg,
Studiefrämjandet och Länsstyrelsen Västra Götalands Län.

Fågelholkstillverkning på Navet, Skaraborgsvägen 1A

Torsdag 16 februari, kl. 11-16. Naturskyddsföreningen kommer att finnas i entrén hela dagen och spika fågelholkar.
Bygg din egen holk och sätt upp den där hemma.
Upplysningar Börje Fritzson, tfn 033-41 54 54.

Årsmöte med Naturskyddsföreningen i Borås

torsdagen 16 mars kl. 18.00 i Brygghuset, Bryggaregatan 14, Borås, håller Naturskyddsförening i Borås sitt årsmöte

Kl. 18.00. Visning av filmen Before the flood, speltid ca 1,5 timme,
i biosalongen (31 personer får plats, vi tillämpar först till kvarn vid fler besökare).
Kl. 19.30. Kaffe/te och fralla
Kl. 20.00. Årsmöte
Om filmen Before the flood Leonardo DiCaprio har utsetts till FN:s fredsbudbärare för att uppmärksamma klimatfrågan
och Leonardo tar sig an denna viktigaste uppgift i livet. Han reser från det vidsträckta Grönland till de brinnande skogarna i
Sumatra och Vatikanstatens salar för att undersöka klimatförändringarnas förödande påverkan på jorden.
Tack vare sin möjlighet att tala med aktivister, forskare och världsledare, inklusive Barack Obama, Elon Musk och påve Franciskus,
gräver Leonardo djupt för att ta reda på vad som har orsakat krisen och hur den kan gå att lösa.
Filmen Before the flood visas i samarbete med National Geograhpic.

Klädbytardag på Brygghuset, Bryggaregatan 14

Lördag 1 april. Ta med dig kläder och byt mot nya. Vuxenkläder och barnkläder bytes.
Klädinlämning mellan kl. 10 till 11.30. Klädbyte mellan kl. 12 till 13.30. OBS: Ta med hela och rena kläder.
Vid inlämningen hjälper vi till med en kontroll av kläderna. Högst 10 plagg per person bytes.
Passa på att luncha i Brygghusets café.
Upplysningar och information, Malin Fredberg, tfn 0734-27 06 17.

Vårfåglar vid Osdal – Bråt

Söndag 2 april, kl. 7, träffpunkt; nya bron över Viskan för rv27.
Tillsammans med fågelgruppen möter vi vårfåglarna, däribland kanske sädesärlan.
Ta med fika. Upplysningar Per Gustafsson, tfn 033-15 22 35.

Familjeaktivitet i Kröklings hage

Lördag 8 april, kl. 10 PBK eller kl. 10.15 Kröklings hage.
Ta med hela familjen för nu är det dags att räfsa löv, pinnar och jämna till sorkhögar.
Natursnoksaktiviteter och lek varvas med lövräfsning.
Ta med fika. Upplysningar Börje Fritzson, tfn 033-41 54 54.

Öppet fågeltorn

Lördag 22 april från kl. 6 på morgonen, följ snitsel från parkeringen vid Skalle badplats i Fristad.
Fågelgruppens kunniga guider finns vid fågeltornet vid Viskans utlopp i Öresjö hela dagen.
Ta med fika. Upplysningar Per Gustafson, tfn 15 22 35.

Naturskyddsföreningen Södra Älvsborgs årsstämma

Onsdag 3 maj. Årets stämma arrangeras av Ulricehamnskretsen och hålls på Näsboholm utanför Marbäck.
Utflykten blir i det angränsande Naturreservatet Korpeboberg.
Upplysningar angående tider för avfärd mm., Börje Fritzson, tfn 033-41 54 54.

Möt våren med en familjedag på Rya åsar

Lördag 20 maj kl.13, PBK eller kl.13.15 Björbostugans parkering.
Vi gör en promenad i Björbo hage och tittar på vårblommor. Natursnoksaktiviteter tipsfrågor, mm.
Beräknad avslutning kl.15. Ta med fika och lämpligt sittunderlag.
Anmälan och upplysningar: Matilda Chocron, tfn 0739-75 47 64.