Programverksamhet

Vårprogram 2023

PBK = Parkeringen mellan Bäckängsgymnasiet och Kulturhuset, Schélegatan, Borås.

Bekämpning av invasiva växter
När:
tisdag 20 juni, kl. 17
Var:
Grusvägen mellan Guldsandbivägen 9 och 11, Bollebygd
I centrala Bollebygd ligger ängar med ett flertal rödlistade växter och insekter. Här finns fort-farande gamla ängsväxter som backsippor, ängsvädd, backtimjan och backnejlika, men också de invasiva arterna blomsterlupin och kanadensiskt gullris. Ta gärna med en grep (eller en spade), kom till Guldsandbivägen och gör en insats för att bevara den biologiska mångfalden. Det kommer bli en kort introduktion om invasiva växter och sen sätter vi igång. Ta gärna med egen fika.
Upplysningar Tobias Federsel 070-439 96 86

……………

Spontana utflykter i Bollebygds kommun
Vi hoppas på några spontana utflykter i naturen som vi i så fall annonserar ut på facebooksidan
Upplysningar Tobias Federsel 070-439 96 86

Alla aktiviteter och föreläsningar görs i samarbete med :

 

Besök gärna våra samarbetspartners hemsidor.

Där kan finnas programpunkter som vi inte samarbetar kring.

Klimatomställning Borås

Svenska Kyrkan Borås