Senaste nytt!

Två intressanta aktiviteter i oktober

Ny studiecirkel om Skogens betydelse i mångfalds- och klimatperspektiv.
Start måndag 16 oktober.

Föreläsning av fd Ärkebiskopen K-G Hammar.
Temat är Omställning på individnivå en möjlighet – inte ett hot.
Tisdag 17 oktober.

Se vidare programsidan.

 

Är du intresserad av Fältbiologerna? Nu finns en klubb i Borås.

……………………………………………….

Föreningen har bildat naturgrupp i Bollebygd. Gruppen kommer att arrangera egna programpunkter. Kontaktperson Tobias Federsel, 070-439 96 86.
……………………………………………….

Om jag hittar ett skadat vilt djur vad gör jag då?
Gå in på Naturvårdsverkets hemsida. www.naturvardsverket.se.
Sök på skadade djur, där får du råd.

Gäller det fåglar
Då kan du ringa 073-310 57 73 eller gå in på www.fagelcentralen.se

……………………………………………….