Senaste nytt!


OBS! Föreläsningen Skogen och Klimatet
18 januari flyttad till Carolikyrkan.
Även Web-sändning. Se länk på programsidan.

Vårprogrammet fylls nu på allt eftersom programpunkterna blir klara.

 

Borås Stad behöver ställa om sitt skogsbruk.
Så heter  föreningens e-petition på Borås Stads hemsida. https://boras.demokratiportalen.se/epetition
Gå in och läs. Håller du med?
Då är vi tacksamma om du skriver under den. Följ anvisningarna på hemsidan.
Idag 5 december är det 106 underskrifter.

……………………………………………….

Föreningen har bildat naturgrupp i Bollebygd. Gruppen kommer att arrangera egna programpunkter. Kontaktperson Tobias Federsel, 070-439 96 86.
……………………………………………….

Du som medlem har väl fått föreningens skrift
VÅR NATUR 2021 i brevlådan?
Nytt för i år är att på grund av Covid-19 har vi inga sidor med våraktiviteter i programmet.
Vi hänvisar till vår hemsida och till facebook istället.
Detta för att det är lättare att ändra utefter vilka Covid-19-restriktioner som gäller för stunden.

……………………………………………….

 

Om jag hittar ett skadat vilt djur vad gör jag då?
Gå in på Naturvårdsverkets hemsida. www.naturvardsverket.se.
Sök på skadade djur, där får du råd.

Gäller det fåglar
Då kan du ringa 073-310 57 73 eller gå in på www.fagelcentralen.se

……………………………………………….