Senaste nytt!

Vi hälsar Johannes Stolt välkommen som ny medlem i styrelsen

 

…………………………………………………………………

Vårprogrammet 2019

På programsidan har vi lagt in de aktiviteter som är klara för våren.
Ytterligare programpunkter kan tillkomma
Som medlem får du också
Vårprogrammet i brevlådan i under januari.
Vi försöker att bara skicka ett program per adress.

Borås Fågelgrupp, under kontaktuppgifter kan du klicka på Borås Fågelgrupp.
Då kommer du till gruppens hemsida. Där finns bl.a fler fågelutflykter än de som finns på programsidan.

…………………………………………………………………….

NU KOMMER SOLEN TILL BORÅS!
En föreläsning om ekonomi och teknik inom solceller
Nedan finns de bilder som Peter Kovacs visade på
Pulsen Konferens Kyrkängsgatan 8 BORÅS

Borås 180416 nr2

Se vidare under programverksamhet.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Om jag hittar ett skadat vilt djur vad gör jag då?
Gå in på Naturvårdsverkets hemsida. www.naturvardsverket.se.
Sök på skadade djur, där får du råd.

Gäller det fåglar
Då kan du ringa 0303-16501 alla dagar mellan kl. 8-20
eller gå in på www.fagelcentralen.se

………………………………………………

Kretsen har nu fått en officiell e-postadress
boras@naturskyddsforeningen.se

Vill du komma i kontakt med föreningen via e-post går det bra att använda adressen ovan.
Vi kommer under våren att skapa e-postlistor för de medlemmar som angivit sin e-postadress i föreningens medlemsregister. Tanken är att använda e-post när vi vill sprida färsk information av något slag.

Hälsningar

Börje Fritzson
Ordförande